Mitä yhteensopivuudella tarkoitetaan?

Yrityksen ja/tai organisaation toimintaa ohjaavat erilaiset lait, säädökset, sopimukset, normit jne.

  • lakeja, säädöksiä jne. on pakko noudattaa, ei ole muuta vaihtoehtoa
  • yritys sitoutuu noudattamaan vapaaehtoisesti esim. laatustandardit, omat ohjeet, arvot jne.

Keskeistä on  

  • hallitusten ja toimitusjohtajien neuvominen esim. lainsäädäntömuutosten vaikutusten arvioinnissa ja miten ne vaikuttavat yrityksen toimintaa jne. tulevaisuudessa
  • säännösten laiminlyöntiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
  • säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi
  • tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden arviointi sekä tarvittaessa yhteydenpito valvontaviranomaiseen.