Mitä verkottuneempi toiminta, sitä enemmän vaaditaan sopimuksten hallinnalta!

Yritystoiminta perustuu erilaisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamiseen.

Nykyisessä liiketoiminta ympäristössä erilaiset yrityksen toimintaa vaikuttavat muutokset ovat jatkuvia johtuivat ne sitten yrityksen omista tai muiden tekemistä muutoksista.

Mitä verkottuneempaa on toiminta, sitä enemmän tulee panostaa sopimuksiin. Sopimusten avulla turvataan esim. yrityksen etu, kun jaetaan tuottoja, oikeudet omiin tuotteisiin ja palveluihin sekä hallitaan riskejä, jotka voivat varantaa yrityksen tuloksen teko kyvyn.