Hyvä hallinnointi

Hyvän hallinnon tavoitteena on suojata yrityksen ja omistajien etua määrittelemällä toimintatapoja ja malleja yrityksen päätöksen tekoon, toimivaltuuksiin jne. joiden avulla yritystä johdetaan ja hallitaan omistajien ja yrityksen eduksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Hallinnointi- ja ohjaus- ja johtamisjärjestelmä määrittelee hallituksen ja palkatun johdon roolit, velvollisuudet ja heidän suhteensa omistajiin.

GRC Partners tarjoaa organisaation hyvään hallintoon liittyvää konsultointia niin hallitustyöskentelyn, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa.

Kehitystrendejä

Corporate Governance Forum