Neuvontapalvelut

Neuvontapalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme haasteisiin - kasvuun, riskienhallintaan, hyvään hallinnointiin ja suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa.

Osaamisemme ovat strategia ja liiketoimintojen kehittäminen riskienhallinnan, hyvän hallinnoinnin ja yhteensopivuuden näkökulmista.

Autamme organisaatiotasi kehittämään GRC toimintaa ja viemään läpi tarvittavia muutoksia, jotka näkyvät suoraan organisaation taloudellisessa tuloksessa.

Neuvomme ja toteutamme

  • Kokoamme yhteen esim. strategiaan, liiketoiminnan kehittämiseen sekä rahoitukseen liittyvät osaajat, jotta osaltamme tukea strategian toteuttamista

Olemme neuvonantajanasi

  • Varmistamme sinun nykyisen GRC:kehikon toimivuuden
  • Parannamme sitä niiltä osin kuin tehdyt analyysit osoittavat siihen olevan tarvetta

Miten toteutetaan

  • Lyhyet kertaluonteiset täsmätoimeksiannot
  • Säännölliset katselmukset 
  • Kehityskumppani pitkäkestoisissa projekteissa