Epäävarmuuksien arviointi

Perinteinen riskienhallinta keskittyy pääsääntöisesti tunnistettuihin riskeihin ja niihin liittyviin kontrolleihin. Usein miten riskit liittyvät selkeästi operatiiviseen toimintaan ja erilaisiin vahinkoihin.

Epävarmuuksien arviointi on selkeämmin johdon näkökulmasta tehtävää arviointia, miten markkinatilanteen muuttuminen, raaka-aineiden hintojen muutokset, asiakkaiden tarpeiden muuttuminen tulee vaikuttamaan yrityksen tuloksen tekokykyyn tietyllä tarkastelujaksolla.

Nykyään yritysten toiminnan entisestään kansainvälistyessä epävarmuuksien arviointi on entistä vaativampaan. Arvioinnissa tulee ottaa entistä enemmän erilaisten ulkoisten tekijöiden vaikutukset liiketoimintaympäristöön ja edeleen niiden vaikutukset yksittäisen yrityksen tuloksentekokykyyn. 

Malleja ja menetelmiä

Yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyviä epävarmuuksia ja riskejä voidaan mallintaa ja simuloida.

Mallintaessa huomioidaan erilaisia talouden ja liiketoimintaympäristön muuttujia.

Tavoitteena on arvioida esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen kannattavuutta ja onnistumistodennäköisyyttä erilaisilla työvälineillä ja menetelmillä.

Tarkimmissa analysoinneissa tuotetaan tuleville vuosille, esim. seuraaville 10 vuodelle, skenaarioittain tulos- ja taselaskelmat yrityksen omien raportointimallien mukaan. Raportteja vertailemalla ja analysoimalla voidaan arvioida, mitkä ovat taloudelliset muuttujat, joita hallitsemalla päästään yrityksen kannalta parhaisiin lopputuloksiin. Palvelun avulla tehtävät arvioinnit ovat olleet hämmästyttävän tarkkoja.

Milloin analyyseja tarvitaan

  • yrityskauppojen analysointiin
  • yrityksen strategia vaihtotehtojen vaikutusten arviointiin
  • erilaisten tuotannollisten vaihtoehtojen kannattavuuden selvittämiseen

Aiheeseen liittyviä korkeatasoisia julkaisuja, löytyy http://www.strategy-at-risk.com/article/.