Vastapuoliriskit

Vastapuoliriskin sisältöä laajentamalla saadaan siitä hyvä termi kattamaan yrityksen tai organisaation kannalta kaikki oleelliset ulkoiset tahot, joiden kanssa / avulla yritys tai organisaatio toimii ja täyttää sille asetattuja tavoitteita.

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Vastapuolet Vastapuolet Vastapuolet Vastapuolet Vastapuolet Vastapuolet ja yrityksen läpikulkevat virrat

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysin avulla selvitetään yrityksen talouden ja/tai toiminnan haavoittuvuutta tiettya ulkoista sidosryhmää vasten. Sidosryhmä voi olla esimerkiksi

  • tietty toimittaja tai alihankkija,
  • yhteistyökumppani tai
  • asiakas

Haavoittuvuus voi olla toiminnalista esim. millä lailla yrityksen tai organisaation toiminta vaikeutuu, jos yllä olevan tahon kyvyssä toimittaa on ongelmia joko taloudellisen tai toiminallisen tilanteen johdosta.

Harmaa talous

Harmaa talous on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka johdosta veroja sen luontoisia maksuja jää keräämättä. Em. maksujen lisäksi ongelmia aiehutuu yksittäisille työntekijöille tai yrityksille. He eivät välttämättä saa sovittuja tai heille kuuluvia maksuja / suoritteita.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriö Harmaan talouden torjunta

 

Riskit liittyen erilaisiin sopimuksiin jne.

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Luottoriskit

Tutkimusten mukaan luottoriskejä voidaan pienentää jopa 30%, kun luottopolitiikkaa tehostetaan ja luottoriskien valvontaan liittyviä toiminta- ja raportointimalleja tehostetaan mm. raittaamalla vastapuolia, seuraamalla säännöllisesti vastapuoien raittaustietojen muutoksia.