Yritysjohdon tehtävä

Yritysjohdon perustehtävä on turvata yrityksen tuloksentekokyky sekä liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Riskienhallinnan avulla varmistetaan osaltaan yrityksen kannattavuuden turvaamista. Onnistunut riskienhallinta on osa johtamisjärjestelmää. Sen tulee olla tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa jolla arvioidaan myös uhkia, mahdollisuuksia ja epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn tehdä kannattavaa tulosta.

Miten riskienhallinnan avulla voidaan turvata yrityksen tuloksen tekokykyä?

Varmistetaan riskienhallinnan yhteys liiketoiminnan tavoitteisiin

  • Tiedetään mitä halutaan saavuttaa - tunnistetaan kriittiset menestystekijät
  • Varmistetaan keinot päästä tavoitteisiin - ymmäretään eri vaihtoehtoihin liittyvät mahdollisuudet, epävarmuudet ja riskit 

Huolehditaan liiketoiminnan jatkuvuudesta

  • Tunnistaa uhkat, jotkava voivat vaikuttaa negatiivisesti kassavirrataan 
  • Varmistaa, häiriöistä toipuminen oli kyseessä tuotannollinen tai taloudellinen häiriötilanne

Vältetään ylimääräiset kustannukset

  • Varmistaa, ettei harkitsemattomia päätöksiä tehdä
  • Vältää vahinkojen (tuontannolliset, henkilöstö jne.)
  • Rahoittaa osaa vahingoista vakuuttamalla